Tin tức Quay lại
[Hướng Dẫn]Hệ Thống Chinh Chiến – Phụ Bản

 

1.Hệ thống phong thần đài:

-Hệ thống ban đầu có 8 cơ hội khiêu chiến, khi số lượng khiêu chiến <8, mỗi 60 phút sẽ khôi phục 1 cơ hội khiêu chiến. 

Unnamed QQ Screenshot20151109100631 

Cấp Tiên Môn cấp 32 là mở, tùy theo cấp độ sẽ mở tuần tự khiêu chiến ở Tứ đại chính thần vị: Đông Cung, Nam Cung, Tây Cung, Bắc Cung.

 

-Chính thần ở mỗi cung có 4 thần tiên mà người chơi có thể khiêu chiến, khi khiêu chiến bên địch chỉ có 1 BOSS, khiêu chiến thành công có thể ngẫu nhiên nhận được một Tiên hồn nhất định nào đó.

-Khi người chơi thu thập được tiên hồn nhất định, có thể kích hoạt thuộc tính tiên hồn, số lượng tiên hồn cần có càng nhiều thì cấp hạng càng cao, thuộc tính có thể kích hoạt càng mạnh.

-Người chơi có thể làm mới thần tiên có thể khiêu chiến hiện tại bằng cách ấn nút làm mới, mỗi ngày có 3 cơ hội làm mới, sau đó mỗi lần làm mới phải tiêu 10 Vàng .

-Tiên hồn thần tiên thừa có thể thông qua chức năng hóa hồn để chuyển hóa thành mảnh tiên hồn với số lượng nhất định, mảnh tiên hồn có thể mua được tiên hồn cấp -cao khác trong cửa hàng tiên hồn.

-Cửa hàng tiên hồn mỗi 6 tiếng làm mới 1 lần. Mỗi ngày có 1 cơ hội làm mới miễn phí, sau đó thì phải tiêu mảnh tiên hồn để làm mới.

 

 

2.Phụ bản thí luyện

-Hệ thống Phụ bản Thí Luyện là 1 trong những phương pháp chơi mở rộng của “Thần Tiên đạo”

  Unnamed QQ Screenshot20151109100921

-Cấp Tiên Môn cấp 22 là mở, người chơi có thể  lần lượt khiêu chiến 3 phụ bản Thanh Vi, Linh Tu, Thái Hư trong Phụ Bản Thí Luyện .

 

-Phụ Bản Thanh Vi mở mỗi ngày, cho phép Thần tiên bất kỳ vào, căn cứ theo cấp độ, phụ bản chia thành 6 cửa, lần lượt rơi các tài liệu tu luyện thần tiên ở các cấp độ khác nhau, mỗi ngày mở có thể khiêu chiến 3 lần, mỗi lần tiêu hao 5 điểm thể lực.

Unnamed QQ Screenshot20151109101040 

-Phụ Bản Linh Tu mở mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật, cho phép thần tiên nam vào, căn cứ theo cấp độ ,phụ bản chia thành 6 cửa, lần lượt tơi các loại thuốc kinh nghiệm và trang bị tinh luyện thạch các cấp khác nhau, mỗi ngày mở có thể khiêu chiến 3 lần, mỗi lần tiêu hao 5 điểm thể lực.

 

-Phụ Bản Thái Hư mở mỗi thứ 3, thứ 5, Thứ 7, chủ nhật, cho phép thần tiên nữ vào, căn cứ theo cấp độ, phụ bản chia thành 6 cửa, lần lượt rơi trang bị bảo thạch khảm nạm ở các cấp khác nhau, mỗi ngày mở có thể khiêu chiến 3 lần, mỗi lần tiêu hao 5 điểm thể lực.

Unnamed QQ Screenshot20151109101137 

3.Long cung tầm bảo:

-Hệ thống Long Cung Tầm Bảo trận là 1 trong những phương pháp chơi mở rộng của “Thần Tiên đạo”, cổng vào hệ thống nằm ở trong hệ thống chinh chiến giao diện chính của game  

-Cấp Tiên Môn cấp 18 mở, người chơi có thể tìm kiếm kho báu gồm 3 loại tài nguyên cấu tạo nên, và phái thần tiên canh giữ, từ đó sẽ nhận được tiền tài nguyên tương ứng

 

-Loại hình kho báu chia thành 3 loại: Tụ Bảo Bồn, Diêu Tiền Thụ, Bổ thiên thạch, lần lượt tương ứng sinh ra Vàng ,Bạc và Đá Cường Hóa.

-Đồng thời để làm phong phú loại hình tài nguyên, mỗi loại kho báu lại phân thành Phổ thông, Năng suất Trung bình và Năng suất cao, khả năng sản xuất càng cao thì thu hoạch tài nguyên trong một đơn vị thời gian càng nhiều  thời gian khai thác mỗi loại tài nguyên chia thành 2 Tiếng ,4 Tiếng , 8 Tiếng . Kết thúc thời gian khai thác người chơi vào thu hoạch

 

-Mỗi Tiên môn cùng lúc chỉ được chiếm cứ 2 kho báu, và cần phái 1-3 Thần tiên phòng thủ, trong thời gian khai thác có thể đổi Thần tiên phòng thủ bất cứ lúc nào 

-Ngoài khai thác tài nguyên ra, người chơi cũng có thể tranh cướp kho báu của người khác, mỗi ngày khởi đầu có thể tranh cướp 5 lần, <5 lần thì sau 60 phút sẽ khôi phục lại 1 lần

-Sau khi tranh cướp thành công nhận được tài nguyên với tỷ lệ nhất định, mỗi điểm tài nguyên mỗi ngày nhiều nhất có thể cướp 5 lần

(Bảng sản lượng tài nguyên như sau)

Long Cung Bảo Tàng

Bạc

2 Tiếng

4 Tiếng

8 Tiếng

Phổ thông

350

4200

8400

16800

Năng suất cao

500

6000

12000

24000

Năng suất rất cao

650

7800

15600

31200

 

 Đá Cường Hóa

2 Tiếng

4 Tiếng

8 Tiếng

Phổ thông

25

300

600

1200

Năng suất cao

35

420

840

1680

Năng suất rất cao

45

540

1080

2160

 

 Vàng

2 Tiếng

4 Tiếng

8 Tiếng

Phổ thông

2

24

48

96

Năng suất cao

3

36

72

144

Năng suất rất cao

4

48

96

192

 

4.Vạn tiên trận:

-Hệ thống Vạn Tiên Trận là một trong những phương pháp chơi cao cấp của “Thần Tiên đạo”, cổng vào hệ thống nằm ở trong hệ thống chinh chiến giao diện chính của game  

-Vạn Tiên Trận là 1 cách thức chơi game dạng > 1 anh hùng khiêu chiến vô tận, mỗi ngày người chơi có thể khiêu chiến 2 lần, mỗi 3 ngày tiến hành kết toán 1 lần, đồng thời sẽ căn cứ theo thứ hạng tích điểm của người chơi để phát phần thưởng 

-Cấp Tiên Môn đạt đến 20 là mở, có 2 hình thức là Khiêu Chiến Phổ Thông (Tiên Thẻ lv40 trở xuống) và Khiêu Chiến Tinh Anh (Tiên Thẻ phải đạt lv 40 trở lên), bảng xếp hạng của 2 hình thức này độc lập với nhau 

-Mỗi 3 ngày mỗi người chơi chỉ cho phép Khiêu Chiến 1 độ khó Vạn Tiên Trận , nếu đã xác nhận thì trong kỳ kết toán chỉ được khiêu chiến độ khó đó.

-Chiến đấu Vạn Tiên Trận hỗ trợ người chơi lựa chọn 1-6 thần tiên bên mình và 0-2 minh hữu trợ chiến, quá trình chiến đấu sử dụng hình thức luân phiên đổi thần tiên ra trận, thần tiên bên mình chết thì lập tức thay thần tiên tiếp theo, cho đến khi toàn bộ thần tiên của bên mình chết thì kết thúc 

-Người chơi có thể lựa chọn thần tiên đăng đài, trong quá trình chiến đấu cho phép người chơi phóng thích kỹ năng bằng tay, sau khi khai chiến mỗi 10 giây xuất trận sát thương phải chịu tăng 10%, giới hạn là 100%. Sau khi thần tiên mới đăng đài thì tăng sát thương xóa về 0 

-Thần tiên bên mình chiến đấu đồng thời có thể kích hoạt minh hữu trợ chiến bất kỳ lúc nào, thời gian minh hữu trợ chiến ra trận là 15 giây, cùng lúc chỉ được kích hoạt 1 minh hữu trợ chiến 

-Vạn Tiên Trận mỗi 60 giây hoặc toàn bộ quái vật hiện tại chết sẽ làm mới đợt quái vật mới, tổng số đợt quái vật không hạn chế

-Trong quá trình khiêu chiến người chơi có thể ngừng chiến đấu ngay, khi đó sẽ tính toán thành tích theo tình hình đánh trong đợt quái vật trước đó

5.Hệ thống bí cảnh:

-Hệ thống Bí cảnh trận là một trong những phương pháp chơi cao cấp của “Thần Tiên đạo”, cổng vào hệ thống nằm ở nút chinh chiến trong giao diện chính của game

-Cấp Tiên Môn đạt đến cấp 28 thì mở, Bí Cảnh chia thành 3 loại hình Khiêu chiến, với mỗi loại hình giới hạn, giới hạn phe Tiên thẻ xuất chiến

+Tu Chân Bí Cảnh: Mở vào t2, t5, cn mỗi tuần, chỉ được lựa chọn Tiên Thẻ của phe tu chân xuất chiến

+Thần Phật Bí Cảnh: Mở vào mỗi t3, t6, cn hàng tuần, chỉ được lựa chọn Tiên Thẻ của phe Thần Phật xuất chiến

+Yêu Ma Bí Cảnh: Mở vào mỗi t4, t7. cn, chỉ được lựa chọn Tiên Thẻ của phe Yêu ma xuất chiến

-Căn cứ theo cấp Tiên Môn hiện tại của người chơi, hệ thống sẽ tự động chia vào 3 cấp nhóm người chơi trong Bí Cảnh:

+Nhóm Đồng: giới hạn cấp Tiên Môn 20-30

+Nhóm Bạc: giới hạn cấp Tiên Môn 31-40

+Nhóm Vàng: giới hạn cấp Tiên Môn 41 trở lên

-Mỗi cửa ải có 3 độ khó khiêu chiến, Ấn Thụ Bí Cảnh sinh ra sẽ tăng dần, người chơi có thể tự lựa chọn độ khó để khiêu chiến:

+Khiêu Chiến Tán Tiên: thắng lợi nhận được 1 Ấn Thụ

+Khiêu Chiến Linh Tiên: thắng lợi nhận được 2 Ấn Thụ

+Khiêu Chiến Kim Tiên :thắng lợi nhận được 3 Ấn Thụ

-Bất luận là độ khó khiêu chiến ,thắng lợi là có thể vào cửa ải tiếp theo. Phương thức chiến đấu sử dụng hỗn chiến thần tiên 3v3 giới hạn thời gian, 1 bên Thần tiên chết hết là thất bại, đến hết thời gian mà hai bên vẫn còn thần tiên sống sót thì phân định là người chơi thua

-Hệ Bí Cảnh mỗi ngày kết toán 1 lần, trước hết là xếp căn cứ theo số lượng cửa ải thông quan tích lũy của ngày hôm đó, nếu người chơi có số lượng thông quan bằng nhau nhưng ấn thụ nhiều hơn thì được xếp trước

6.Hệ thống lôi đài:

Cấp 14 mở. Lôi đài mỗi lần làm mới ra 3 đối thủ chiến lực tương đương người chơi khiêu chiến, 2 bên tiến vào lôi đài được mang 5 thần tiên.

Unnamed QQ Screenshot20151106145248

Unnamed QQ Screenshot20151106145301

-Người khiêu chiến thắng lợi, xếp hạng người khiêu chiến thấp hơn người bị khiêu chiến, sẽ bị người khiêu chiến đổi xếp hạng. Khiêu chiến thất bại hoặc người khiêu chiến xếp hạng cao hơn người bị khiêu chiến, xếp hạng không đổi

-Mỗi người chơi mỗi ngày bắt đầu tiến hành 5 lần khiêu chiến và sau mỗi lần khiêu chiến thời gian đóng băng là 10 phút, tiêu vàng có thể tăng số lần khiêu chiến và thiết lập lại thời gian khiêu chiến

-Người khiêu chiến nhận được xếp hạng cấp độ cao hơn sẽ nhận được vàng và đồng ( thưởng tiền lôi đài)

-Lôi đài mỗi ngày tại 00:00 tổng kết 1 lần.

-Đồng có thể mua đạo cụ game trong cửa hàng lôi đài

-Người chơi có thể click bảng xếp hạng check top 50 tiên môn và xếp hạng của bản thân

-Người chơi có thể click check lịch sử giao đấu khiêu chiến và bị khiêu chiến gần đây của đối thủ

-Chủ động khiêu chiến người khác, người chơi sử dụng Thần Tiên trong đội hình hiện tại, đồng thời người chơi cũng có thể thiết lập đội phòng thủ ứng đối sự khiêu chiến của người chơi khác

Unnamed QQ Screenshot20151106145344

Unnamed QQ Screenshot20151106145405

7.Hệ thống phụ bản

-Là 1 trong những hệ thống quan trọng nhất của Thần Tiên Đạo

-Người chơi khi tham gia vào Thần Tiên Đạo sẽ trải nghiệm hệ thống vượt ải để nhận được những trang bị, thẻ tướng, bình kinh nghiệm tướng…

-Hệ thống phụ bản được chia thành 2 phần chính: Phổ thông và Tinh anh

Phụ bản Phổ Thông: chia làm 3 loại hình phụ bản tương ứng với độ khó khác nhau, mỗi lượt đi phụ bản sẽ mất 5 thể lực 1 lần:

-Thông thường:

-Phòng thủ:

 

 

-Khiêu chiến Boss:

 

Phụ bản Tinh Anh: cũng được chia làm 3 loại hình phụ bản tương ứng với độ khó khác nhau giống phụ bản phổ thông. Mỗi lượt đi phụ bản người chơi sẽ mất 10 thể lực 1 lần.

-Thông thường:

-Khiêu chiến boss:

-Phòng thủ:

 

_Thần Tiên Đạo_

Tin liên quan
[Thông Báo] Hướng Dẫn Nạp Tiền Trên Hệ Thống SLg Mới

I/Hướng dẫn mua thẻ trên hệ thống CYBERPAY: Bước 1: Đến các phòng máy có sử dụng CYBERPAY gần nhất. Danh sách các phòng máy có sử dụng CYBERPAY: Tại đây. Truy cập Link, chọn Tỉnh Thành, Quận /Huyện và nhập tên đường gần bạn nhất để thuận tiện cho việc mua thẻ.Chú ý: bạn phải điền đầy đủ thông tin Tỉnh Thành, Quận /Huyện và nhập tên đường mới tìm được điểm giao dịch CYBERPAY.   Bước 2: Hỏi nhân viên hoặc chủ cửa hàng mua thẻ SLG trên cổng CYBERPAY Bước 3: Nạp thẻ ngay trong thời gian diễn ra chương trình từ 00h00 ngày 28/02/2016 tới 23h59 ngày 05/03/2016. Khách hàng lưu ý phần hóa đơn có thể h...

Trải nghiệm gMO Thần Tiên Đạo trước ngày ra mắt game thủ Việt

Trải nghiệm gMO Thần Tiên Đạo trước ngày ra mắt game thủ Việt Bản Tin Game - leco94 19/11/15 Thần Tiên Đạo là một trong những game hành động xuất sắc sắp được ra mắt game thủ nước nhà Thị trường game nước nhà sắp trải qua một năm đầy ắp những biến động. Với một năm rộn ràng những tựa game hấp dẫn lần lượt được mang về. Ngỡ rằng mọi sự sẽ dừng lại ở đây thì bỗng nhiên “từ trên trời rơi xuống” một siêu phẩm hành động với lối chơi chặt chém cực đã đi kèm với cơ chế gameplay sáng tạo, đó chính là Thần Tiên Đạo.  Thần Tiên Đạo là một tựa game thuộc thể loại nhập vai hành động (ARPG) màn hình nga...

[HOT]NGÀY VÀNG NẠP GAME - Giảm giá 20% Khi mua thẻ SLG qua hệ thống CYBERPAY

CYBERPAY ra mắt chuỗi chương trình NGÀY VÀNG NẠP GAME, đây là chuỗi chương trình sẽ được tổ chức định kỳ nhằm đem lại lợi ích cho khách hàng gắn bó với CYBERPAY. Giai đoạn đầu ra mắt NGÀY VÀNG NẠP , CYBERPAY và SLG phối hợp thực hiệnmột chương trình siêu khuyến mãi cho các khách hàng sử dụng thẻ SLG được mua từ hệ thống của CYBERPAY. Thẻ SLG có thể nạp vào các game trực tuyến do SLG cung cấp( Như: One Piece Online; Thần Tiên Đạo; Linh Vương, Manga Heroes...) Thời gian khuyến mại:từ 00h00 ngày 28/02/2016 tới 23h59 ngày 05/03/2016 Nội dung Khuyến mại: Khi mua thẻ SLG tại hệ thống của CYBERPAY k...

Thần Tiên Đạo

  Thần Tiên Đạo là một tựa game mobile sử dụng lối chơi ARPG non-target cho phép game thủ tự do di chuyển và sử dụng các kỹ năng của nhân vật để chiến đấu. Cơ chế hành động trong game thoát khỏi những quan niệm chiến đấu lạc hậu, mang đến tiết tấu nhanh mạnh mẽ. Game còn cho phép game thủ xây dựng đội hình gồm các thần tiên khác nhau và tự do thay đổi trong khi chiến đấu. Điều này khiến các trận đấu trong Thần Tiên Đạo trở nên thiên biến vạn hóa, đòi hỏi khả năng phán đoán và ứng biến từ phía game thủ. Đặc biệt, với tính năng điều khiển tay cầm người chơi sẽ liên tục lao vào những trận chiến c...

[Hướng Dẫn]Hệ Thống Chiêu Mộ - Tiên Trận

1.Chiêu mộ _Hệ thống này hiển thị toàn bộ thần tiên nhận được trong game, phân loại dựa theo: Tu chân, thần phật, yêu ma, chưa nhận được Thần tiên sẽ hiển thị số lượng mảnh cần để ghép và số lượng mảnh hiện có. Thần tiên đạt cấp 60 sẽ được thưởng 20 vàng _Chọn biểu tượng chiêu mộ tại giao diện sẽ mở ra cửa sổ hiển thị thần tiên và thuộc tính ban đầu, đồng thời tại giao diện mới sẽ hiển thị liệt truyện của Thần tiên, tiên duyên, thiên phú...   2.Hệ Thống Tiên Trận: -Hệ thống tiên trận có 7 vị trí trận pháp, đem Thần tiên thiết lập trận pháp sẽ tăng thuộc tính cơ bản 10% vào lực chiến của Thần...

[Hướng Dẫn]Hệ Thống Chinh Chiến – Phụ Bản

  1.Hệ thống phong thần đài: -Hệ thống ban đầu có 8 cơ hội khiêu chiến, khi số lượng khiêu chiến <8, mỗi 60 phút sẽ khôi phục 1 cơ hội khiêu chiến.    Cấp Tiên Môn cấp 32 là mở, tùy theo cấp độ sẽ mở tuần tự khiêu chiến ở Tứ đại chính thần vị: Đông Cung, Nam Cung, Tây Cung, Bắc Cung.   -Chính thần ở mỗi cung có 4 thần tiên mà người chơi có thể khiêu chiến, khi khiêu chiến bên địch chỉ có 1 BOSS, khiêu chiến thành công có thể ngẫu nhiên nhận được một Tiên hồn nhất định nào đó. -Khi người chơi thu thập được tiên hồn nhất định, có thể kích hoạt thuộc tính tiên hồn, số lượng tiên hồn cần có càng...